WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI OD WRZEŚNIA 2024

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025
DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ DO 10 LUTEGO 2024


 1. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 zakończy się po zakończeniu warsztatów dla kandydatów 10 lutego 2024 r.
 2. Absolwenci przedszkola „Mali Odkrywcy” oraz rodzeństwo uczniów Szkoły Aurus mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość odmowy zapisania kandydata.
 3. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Aurus zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły 22 641 57 22, lub mailowo: sekretariat@aurus.edu.pl.
 4. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Aurus zachęcamy do udziału w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia nauki w szkole, odbywających się od października do lutego w jedną z sobót. Udział w warsztatach nie jest gwarancją przyjęcia do szkoły, jednak uczestnictwo w nich odgrywa dużą rolę w procesie rekrutacji.
 5. O przyjęciu do szkoły poinformujemy ​za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poprosimy o dostarczenie osobiste lub pocztą elektroniczną wypełnionej Karty kandydata. Kartę kandydata można pobrać ze strony szkoły, dział Strefa rodzica.
 6. W czerwcu 2024 r. odbędzie się spotkanie integracyjne zapisanych uczniów do klas pierwszych.

Warsztaty dla kandydatów
Część pierwsza – statyczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, zgodnie z wybraną tematyką w języku polskim i angielskim.
Czas trwania 45 minut. Przerwa 15 minut.
Część druga – plastyczno-techniczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z opracowaną tematyką pierwszych zajęć.
Czas trwania 45 minut.

Tematy zajęć dla dzieci:
„Już jesień. Tropimy witaminy w warzywach i owocach”
„Jesienne zabawy”
„Coraz bliżej święta”

Terminy sobotnich warsztatów dla dzieci i rodziców:
21 października 10.00-12.00
18 listopada 10.00-12.00
09 grudnia 10.00-12.00
10 lutego 10.00-12.00 – test sprawdzający kompetencje

Obowiązkowy test sprawdzający kompetencje

10 lutego od 10.00 do 12.00 dzieci napiszą krótki test sprawdzający kompetencje przyszłych pierwszoklasistów.
W tym czasie rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne z udziałem dyrekcji oraz przyszłych wychowawców klas pierwszych i zerówki.
Opłata rekrutacyjna wynosi 200 złotych od każdego kandydata.

W celu zapisania dziecka na warsztaty dla kandydatów, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły Tel.: 22 641 57 22 lub 515 142 781
Koszt jednej soboty:
150 zł – dziecko razem z rodzicami.


Od 12 lutego nastąpi podpisywanie umów oświatowych dla kandydatów z pozytywnym wynikiem rekrutacji.
Pytania w sprawie ewentualnych wolnych miejsc prosimy kierować do sekretariatu szkoły.

Uczniowie klasy „0” będą realizować sprawdzony już program „zerówki”

przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: – codzienne lekcje języka angielskiego (General English) – plastyka – muzyka – codzienne wychowanie fizyczne.

Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

Etapy procesu rekrutacji

1

W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.

2

Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.

3

Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.

4

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

5

Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

6

Po pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia. Przed podpisaniem umowy prosimy o dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną wypełnionej karty kandydata. Kartę kandydata można pobrać ze strony szkoły z działu Strefa rodzica.
Adres działu:
https://aurus.edu.pl/strefa-rodzica/

W ramach czesnego oferujemy:

 • Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć oraz po zakończeniu lekcji do 17:30.
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
 • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej
 • w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo
 • w klasach 2-8 koła przedmiotowe
 • w klasach 2-6 język do wyboru – niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo, w klasach 7-8 dwie godziny tygodniowo
 • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym w klasach 0-3 taniec i aikido w ramach 5 godzin zajęć wychowania fizycznego
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych w ramach kółek przedmiotowych
 • opieka psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty SI, TUS oraz metodyka językowego.

Dodatkowo płatne:

podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę, letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Czesne:

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 22 641 57 22

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola 'Mali Odkrywcy” 2000,00 dla nowych uczniów.