WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI OD WRZEŚNIA 2020

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy I i 0

6 czerwca w sobotę w godzinach od 10:00 do 12:00 zapraszamy kandydatów do klasy I na ostatni etap rekrutacji w nowym roku szkolnym, czyli od września 2020 r.
Dzieci napiszą krótki test, Rodzice w tym czasie będą mogli się spotkać z Dyrekcją Szkoły Aurus na spotkaniu informacyjnym.


Kandydaci do zerówki nie piszą testu i w związku z tym na spotkanie informacyjne zapraszamy TYLKO rodziców przyszłych zerówkowiczów ( bez dzieci).
Spotkanie dniu 6 czerwca jest bezpłatne.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o przybycie dzieci i rodziców w maseczkach.

Udział w rekrutacji bezwzględnie wymaga wcześniejszej rezerwacji mailowej lub telefonicznej:
sekretariat@aurus.edu.pl; 515-142-781
Na stronie naszej szkoły w dziale “Strefa rodzica” zamieszczony został link do Karty kandydata. Prosimy rodziców którzy nie wypełniali tej karty o wypełnienie i przesłanie do sekretariatu szkoły na adres: sekretariat@aurus.edu.pl
Przesłanie karty kandydata umożliwi nam zaproszenie Państwa do udziału w rekrutacji.
Serdecznie zapraszamy!


Uczniowie klasy „0” będą realizować sprawdzony już program „zerówki”

Przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: – codzienne lekcje języka angielskiego (General English) – plastyka – muzyka – codzienne wychowanie fizyczne.

Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020

Etapy procesu rekrutacji

1

W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.

2

Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.

3

Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.

4

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

5

Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

6

Po pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia.

Miesięczne czesne

1600,00 pln płatne przez 11 miesięcy w roku.

Zniżki dla rodzeństw:

100zł zniżki dla drugiego dziecka

150zł zniżki dla trzeciego dziecka

Dodatkowo płatne:

15,00 pln za drugie śniadanie, dwudaniowy posiłek i podwieczorek podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę , letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola ‘Mali Odkrywcy” 2000,00 dla nowych uczniów.

W ramach czesnego oferujemy:

  • Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć, oraz po zakończeniu lekcji do 18:00.
  • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
  • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej
  • w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo
  • w klasach 2-8 kółko ortograficzne, matematyczne, w wymiarze 1 godzina tygodniowo
  • w klasach 2-8 język do wyboru – niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo
  • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina basenu
    przygotowanie do konkursów przedmiotowych
  • opieka psychologa, pedagoga oraz metodyka językowego.