WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI OD WRZEŚNIA 2021

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022
DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI


 1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się po zakończeniu warsztatów dla kandydatów w marcu 2021 r.
 2. Absolwenci przedszkola „Mali Odkrywcy” oraz rodzeństwo uczniów Szkoły Aurus mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
 3. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Aurus zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły 22 641 57 22, lub mailowo: sekretariat@aurus.edu.pl.
 4. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Aurus zachęcamy do udziału w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia nauki w szkole odbywających się od października do marca w jedną z sobót. Udział w warsztatach nie jest gwarancją przyjęcia do szkoły.
 5. O przyjęciu do szkoły poinformujemy ​za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. W czerwcu 2021 r. odbędzie się spotkanie integracyjne dzieci i ich rodziców.

Warsztaty dla kandydatów
Część pierwsza – statyczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, zgodnie z wybraną tematyką w języku polskim i angielskim.
Czas trwania 45 minut. Przerwa 15 minut.
Część druga – plastyczno-techniczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z opracowaną tematyką pierwszych zajęć.
Czas trwania 45 minut.

Tematy zajęć dla dzieci:
“Już jesień. Tropimy witaminy w warzywach i owocach”
“Jesienne zabawy”
“Karnawałowe zabawy ”
“Zimowa pogoda. Marzenia i wynalazki ludzi”

Terminy sobotnich warsztatów dla dzieci i rodziców:
03 października 10.00-12.00
07 listopada 10.00-12.00ODWOŁANE
06 luty 10.00-12.00
06 marca 10.00-12.00

06 marca od 10.00 do 12.00 dzieci napiszą krótki test sprawdzający kompetencje przyszłych pierwszoklasistów.
W czasie trwania zajęć z dziećmi, Rodzice zostaną zaproszeni na warsztaty z Panią Alicją Niemierko – Pająk psychologiem, autorką książki pt: „W nowej szkole – to o mnie jest bajka”.
Tematy warsztatów dla rodziców
Mamo, tato, dalej idę sam… czyli warsztaty o samodzielności. Jak sprawić, by dziecko chciało chcieć. Warsztaty o motywacji – budowanie poczucia wartości i mądre chwalenie.
Trudne emocje, czyli zadania domowe, rywalizacja i inne szkolne kłopoty. Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, czyli każdy ma prawo do swojego zdania.. i co z tym dalej.
Zapisy w sekretariacie szkoły Tel.: 22 641 57 22 lub 515 142 781
Koszt jednej soboty:
100 zł – dziecko razem z rodzicami (zajęcia i warsztaty)
80 zł – dziecko z “Małych Odkrywców” razem z rodzicami (zajęcia i warsztaty)
Limit miejsc: 20 rodzin

Uczniowie klasy „0” będą realizować sprawdzony już program „zerówki”

przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: – codzienne lekcje języka angielskiego (General English) – plastyka – muzyka – codzienne wychowanie fizyczne.

Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

Etapy procesu rekrutacji

1

W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.

2

Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.

3

Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.

4

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

5

Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

6

Po pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia.

Miesięczne czesne

1600,00 pln płatne przez 11 miesięcy w roku.

Zniżki dla rodzeństw:

100zł zniżki dla drugiego dziecka

150zł zniżki dla trzeciego dziecka

Dodatkowo płatne:

15,00 pln za drugie śniadanie, dwudaniowy posiłek i podwieczorek podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę , letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola ‘Mali Odkrywcy” 2000,00 dla nowych uczniów.

W ramach czesnego oferujemy:

 • Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć, oraz po zakończeniu lekcji do 18:00.
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
 • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej
 • w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo
 • w klasach 2-8 kółko ortograficzne, matematyczne, w wymiarze 1 godzina tygodniowo
 • w klasach 2-8 język do wyboru – niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo
 • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina basenu
  przygotowanie do konkursów przedmiotowych
 • opieka psychologa, pedagoga oraz metodyka językowego.