WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI OD WRZEŚNIA 2022

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023
DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI


 1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się po zakończeniu warsztatów dla kandydatów w marcu 2022 r.
 2. Absolwenci przedszkola „Mali Odkrywcy” oraz rodzeństwo uczniów Szkoły Aurus mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
 3. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Aurus zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły 22 641 57 22, lub mailowo: sekretariat@aurus.edu.pl.
 4. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Aurus zachęcamy do udziału w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia nauki w szkole odbywających się od października do marca w jedną z sobót. Udział w warsztatach nie jest gwarancją przyjęcia do szkoły.
 5. O przyjęciu do szkoły poinformujemy ​za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poprosimy o dostarczenie osobiste lub pocztą elektroniczną wypełnionej Karty kandydata. Kartę kandydata można pobrać ze strony szkoły, dział Strefa rodzica.
 6. W czerwcu 2022 r. odbędzie się spotkanie integracyjne dzieci i ich rodziców.

Warsztaty dla kandydatów
Część pierwsza – statyczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, zgodnie z wybraną tematyką w języku polskim i angielskim.
Czas trwania 45 minut. Przerwa 15 minut.
Część druga – plastyczno-techniczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z opracowaną tematyką pierwszych zajęć.
Czas trwania 45 minut.

Tematy zajęć dla dzieci:
“Już jesień. Tropimy witaminy w warzywach i owocach”
“Jesienne zabawy”
“Karnawałowe zabawy ”
“Zimowa pogoda. Marzenia i wynalazki ludzi”

Terminy sobotnich warsztatów dla dzieci i rodziców:
23 października 10.00-12.00
27 listopada 10.00-12.00
22 stycznia 10.00-12.00
26 lutego 10.00-12.00
05 marca 10.00-12.00

05 marca od 10.00 do 12.00 dzieci napiszą krótki test sprawdzający kompetencje przyszłych pierwszoklasistów.
W tym czasie rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne z udziałem dyrekcji oraz przyszłych wychowawców klas pierwszych i zerówki.

Zapisy w sekretariacie szkoły Tel.: 22 641 57 22 lub 515 142 781
Koszt jednej soboty:
100 zł – dziecko razem z rodzicami.
80 zł – dziecko z “Małych Odkrywców” razem z rodzicami.
Limit miejsc: 20 rodzin

Uczniowie klasy „0” będą realizować sprawdzony już program „zerówki”

przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: – codzienne lekcje języka angielskiego (General English) – plastyka – muzyka – codzienne wychowanie fizyczne.

Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

Etapy procesu rekrutacji

1

W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.

2

Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.

3

Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.

4

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

5

Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

6

Po pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia. Przed podpisaniem umowy prosimy o dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną wypełnionej karty kandydata. Kartę kandydata można pobrać ze strony szkoły z działu Strefa rodzica.
Adres działu:
https://aurus.edu.pl/strefa-rodzica/

Miesięczne czesne z pełnym wyżywieniem

(II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)

2100,00 pln płatne przez 11 miesięcy w roku.

Zniżki dla rodzeństw:

100zł zniżki dla drugiego dziecka

150zł zniżki dla trzeciego dziecka

Dodatkowo płatne:

podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę, letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola ‘Mali Odkrywcy” 2000,00 dla nowych uczniów.

W ramach czesnego oferujemy:

 • Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć oraz po zakończeniu lekcji do 17:30.
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
 • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej
 • w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo
 • w klasach 2-8 koła przedmiotowe
 • w klasach 2-6 język do wyboru – niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo, w klasach 7-8 dwie godziny tygodniowo
 • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym w klasach 0-3 taniec i aikido w ramach 5 godzin zajęć wychowania fizycznego
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych w ramach kółek przedmiotowych
 • opieka psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty SI, TUS oraz metodyka językowego.