Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025
DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKISerdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym Rodzicom za udział w warsztatach i rekrutacji do klasy 0 i 1 na rok szkolny 2024/2025.
Informujemy, że w dniu 10 lutego zakończyliśmy rekrutację do klasy 1 oraz 0.
Od 12 lutego nastąpi podpisywanie umów oświatowych dla kandydatów z pozytywnym wynikiem rekrutacji.
Pytania w sprawie ewentualnych wolnych miejsc prosimy kierować do sekretariatu szkoły.


Dziękujemy i zapraszamy na kolejne warsztaty w październiku 2024.

Uczniowie klasy „0” będą realizować sprawdzony już program „zerówki”

przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: – codzienne lekcje języka angielskiego (General English) – plastyka – muzyka – codzienne wychowanie fizyczne.

Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

Etapy procesu rekrutacji

1

W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.

2

Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.

3

Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.

4

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

5

Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

6

Po pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia. Przed podpisaniem umowy prosimy o dostarczenie osobiście lub pocztą elektroniczną wypełnionej karty kandydata. Kartę kandydata można pobrać ze strony szkoły z działu Strefa rodzica.
Adres działu:
https://aurus.edu.pl/strefa-rodzica/

W ramach czesnego oferujemy:

  • Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć oraz po zakończeniu lekcji do 17:30.
  • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
  • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej
  • w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo
  • w klasach 2-8 koła przedmiotowe
  • w klasach 2-6 język do wyboru – niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo, w klasach 7-8 dwie godziny tygodniowo
  • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym w klasach 0-3 taniec i aikido w ramach 5 godzin zajęć wychowania fizycznego
  • przygotowanie do konkursów przedmiotowych w ramach kółek przedmiotowych
  • opieka psychologa, pedagoga i metodyka językowego.

Dodatkowo płatne:

podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę, letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Czesne:

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 22 641 57 22

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola 'Mali Odkrywcy” 2000,00 dla nowych uczniów.