WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI OD WRZEŚNIA 2020

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI

Część pierwsza – statyczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, zgodnie z wybraną tematyką w języku polskim i angielskim.
Czas trwania 45 minut. Przerwa 15 minut.

Część druga – plastyczno-techniczna: zajęcia prowadzone  z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z opracowaną tematyką pierwszych zajęć.
Czas trwania 45 minut.

Tematy zajeć dla dzieci

1.  “Już jesień. Tropimy witaminy w warzywach i owocach” 

2. “Jesienne zabawy” 

3.  “Karnawałowe zabawy ”

4.  “Zimowa pogoda. Marzenia i wynalazki ludzi” 

Terminy sobotnich warsztatów dla dzieci i rodziców:

26 października 10.00-12.00
23 listopada 10.00-12.00
18 stycznia 10.00-12.00
29 luty 10.00-12.00  
14 marca 10.00-12.00
ODWOŁANE

NOWY TERMIN BĘDZIE PODANY ZA 2 TYGODNIE

​14 marca od 10.00 do 12.00 dzieci napiszą krótki  test sprawdzający kompetencje przyszłych pierwszoklasistów.
 

W czasie trwania zajęć z dziećmi, Rodzice zostaną zaproszeni na warsztaty z Panią Alicją Niemierko – Pająk psychologiem, autorką książki pt: „W nowej szkole – to o mnie jest bajka”.

Tematy warsztatów dla rodziców

1.Mamo, tato, dalej idę sam… czyli warsztaty o samodzielności. Jak sprawić, by dziecko chciało chcieć. 

2.   Warsztaty o motywacji – budowanie poczucia wartości i mądre chwalenie.

3. Trudne emocje, czyli zadania domowe, rywalizacja i inne szkolne kłopoty.

4. Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, czyli każdy ma prawo do swojego zdania.. i co z tym dalej.

Zapisy w sekretariacie szkoły Tel.: 22 641 57 22 lub
515 142 781

Koszt  jednej soboty:

100 zł – dziecko razem z rodzicami (zajęcia i warsztaty)

80 zł – dziecko z “Małych Odkrywców” razem z rodzicami (zajęcia i warsztaty)

Limit miejsc: 20 rodzin

Uczniowie klasy „0” będą realizować sprawdzony już program „zerówki”

Przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: – codzienne lekcje języka angielskiego (General English) – plastyka – muzyka – codzienne wychowanie fizyczne.

Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020

Etapy procesu rekrutacji

1

W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.

2

Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.

3

Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.

4

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

5

Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

6

Po pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia.

Miesięczne czesne

1600,00 pln płatne przez 11 miesięcy w roku.

Zniżki dla rodzeństw:

100zł zniżki dla drugiego dziecka

150zł zniżki dla trzeciego dziecka

Dodatkowo płatne:

15,00 pln za drugie śniadanie, dwudaniowy posiłek i podwieczorek podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę , letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola ‘Mali Odkrywcy” 2000,00 dla nowych uczniów.

W ramach czesnego oferujemy:

  • Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć, oraz po zakończeniu lekcji do 18:00.
  • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym
  • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej
  • w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo
  • w klasach 2-8 kółko ortograficzne, matematyczne, w wymiarze 1 godzina tygodniowo
  • w klasach 2-8 język do wyboru – niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo
  • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina basenu
    przygotowanie do konkursów przedmiotowych
  • opieka psychologa, pedagoga oraz metodyka językowego.