Niepubliczna Szkoła Podstawowa "AURUS" - Warszawa Ursynów

Szkoła Podstawowa
z językiem angielskim

Sukces twojego dziecka

Dowiedz się więcej Zobacz spacery wirtualne

Szkoła z językiem angielskim na Ursynowie

Chcemy, aby dzieci w naszej Szkole Podstawowej AURUS w naturalny sposób rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS na Ursynowie to przyjazne miejsce do nauki i rozwijania uzdolnień. To miejsce gdzie szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest normą i codziennością, a rozwój intelektualny jest tak samo ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny. Stawiamy na naukę, nauczanie dwujęzyczne, rozwój sportowy, świetnych nauczycieli z pasją i współpracujących rodziców. Chcemy, aby taka była nasza szkoła- przyjazna i wszechstronnie rozwijająca potencjał KAŻDEGO ucznia. Choć Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS powstała  w odpowiedzi na postulaty Rodziców oraz z konieczności kontynuowania programu wychowania i nauczania  dzieci z  naszego  Dwujęzycznego Przedszkola Sportowego „Mali Odkrywcy, równie gorąco zapraszamy  do nas dzieci z innych przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Zobacz spacery 3D Obejrzyj film
Misja szkoły

Misja szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Aurus” kształtuje i wychowuje dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Naszą misją jest zapewnienie uczniom takiego toku kształcenia, który będzie zgodny z ich aktualnymi potrzebami i możliwościami. Przede wszystkim chcemy dać im solidne podstawy, które pozwolą im na osiągnięcie sukcesu na późniejszym etapie życia. Nasi wychowankowie otrzymują od nas najlepszą opiekę, dzięki czemu czują się pewnie, a z każdym rokiem rośnie ich poczucie własnej wartości i kompetencji. Nasza szkoła istnieje dla uczniów, wspierając ich całościowy rozwój i traktując ich jak najwyższą wartość.

Wizja szkoły

Wizja szkoły

Najważniejszą cechą Niepublicznej Szkoły Podstawowej AURUS jest jej otwartość, zarówno na słowo dzieci, jak i sugestię rodziców. Uczniowie otrzymują od nas przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym dzieci uczą się w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku. Mury „Aurus” opuszczają osoby otwarte na innych, kulturalne i wrażliwe.

Projekty w Naszej Szkole

EGZAMINY CAMBRIDGE

Od drugiej klasy w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie przygotowują się do egzaminów Cambridge (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools). Istnieje wiec możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu poświadczajacego umiejętności jezykowe bez koniecznosci uczęszczania na kurs językowy. Egzaminy Cambridge odbywają się w naszej szkole, która ma również status Preparation Centre.

Więcej o egzaminach

ERASMUS+

Od drugiej klasy w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie przygotowują się do egzaminów Cambridge (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools). Istnieje wiec możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu poświadczajacego umiejętności jezykowe bez koniecznosci uczęszczania na kurs językowy. Egzaminy Cambridge odbywają się w naszej szkole, która ma również status Preparation Centre.

Więcej o działaniach projektowych

Program "Tropiciele" i "Dziecięca matematyka"

plwhite

Edukacja polskojęzyczna

Od roku 2016/2017 kadra polskojęzyczna, którą zatrudnia szkoła prywatna podstawowa na Ursynowie, pracuje w oparciu o program „Tropiciele” wydawnictwa WSiP.
Umożliwia on dzieciom stopniowe odkrywanie swoich naturalnych uzdolnień i prawdziwych talentów. Podczas pracy z dziećmi nasi pracownicy korzystają z pakietów z serii „Tropiciele”. Zawarte w nich treści są doskonale dopasowane do aktualnego poziomu rozwoju dzieci oraz ich możliwości. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażane są już w grupach dzieci 2,5 letnich.

Edukację matematyczną najmłodszych opieramy na „Dziecięcej matematyce” prof. Edyty Gruszczyk Kulczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Oprócz tego w dużej mierze nasza kadra skupia się na zajęciach sportowych dzieci, organizując codzienną gimnastykę i zajęcia ogólnorozwojowe. Chcemy, by nasi uczniowie mieli okazję dobrze się poznać, dlatego dużą wagę przywiązujemy także do ćwiczeń integracyjnych, umożliwiających nabycie cennych umiejętności społecznych. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest twórczość. Łączymy ją ze standardowymi zajęciami dydaktycznymi, nadając im bardziej kreatywnego wymiaru.

Najnowsze aktualności

Dzięki odpowiedniej edukacji Twoje dziecko ma większe możliwości rozwoju w kierunku zgodnym z umiejętnościami i zainteresowaniami.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania pod opieką profesjonalnej kadry.