Harmonogram pracy szkoły

ORGANIZACJA SZKOŁY

Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.30.
Szkoła Podstawowa AURUS pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.

Zajęcia dydaktyczne/lekcje w klasach I – III odbywają się w godzinach 8.00 – 15.25. Koła naukowe, zajęcia dodatkowe, odbywają się w godzinach 15.35 – 17.30. wspierających wszechstronny rozwój dzieci;

Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 7.30 – 8.00 oraz 14.35 – 17.30

Bezpieczeństwo, odbieranie dzieci ze szkoły

Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających nowoczesną szkołę a sprawdzone procedury gwarantują bezpieczeństwo dla jej uczniów.

Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich i wymienione Upoważnieniu do Odbioru Dziecka. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie rodziców sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości. Rodzic przebywając na terenie placówki wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.

Czas wolny uczniów

Pobyt dzieci w szkole to nie tylko lekcje i zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji i zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazaniu się własną inicjatywą i wolnym wyborem.

Dzieci spędzają również czas wolnny na boisku szkolnym, oraz placu zabaw. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu uczniowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Wyżywienie

Zapewniamy odpowiednio zbilansowane posiłki zawierające najwyższe wartości odżywcze i energetyczne. Dbamy o różnorodność dań, ich świeżość i właściwe przygotowanie. Biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci w wieku szkolnym są w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju dbamy o prawidłowe żywienie naszych podopiecznych.

Nasza Szkoła posiada własną kuchnię, w której smaczne i zdrowe posiłki dla naszych uczniów przygotowuje wykwalifikowany personel. Menu Szkoły zostało przygotowane przez dietetyka.

Oferujemy trzy zbilansowane posiłki; drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wyżywienia wypełniając deklarację korzystania z wyżywienia szkolnego.

Ramowy Plan Dnia

  • 7.30 – 8.00 Zajęcia swobodne
  • 8.00 – 15.25 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania, obiad
  • 15.25 – 17.30 Opieka popołudniowa, podwieczorek, zajęcia pozalekcyjne, koła naukowe, zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne
harmonogram

Konkursy

Uczniowie biorą udział w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach - matematycznych, językowych, przyrodniczych, plastycznych. Organizujemy również wewnątrzszkolne konkursy, quizy i turnieje przygotowywane przez nauczycieli i samych uczniów.

harmonogram

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działa w godzinach 7.30 – 8.00 oraz 14.35 – 17.30. Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z zajęć świetlicowych wypełniając deklarację korzystania ze świetlicy szkolnej. Regulamin świetlicy dostępny jest w świetlicy.

harmonogram

Liczebność klas

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości opieki oraz indywidualnego podejścia wychowawców do każdego z naszych uczniów, zapewniamy optymalną liczebność klas do 18 dzieci.

harmonogram

Podręczniki szkolne

Wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych pomocy edukacyjnych, z których dzieci będą korzystać ustala metodyk szkolny. Zestawy edukacyjne zawierające podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, indywidualne segregatory oraz inne pomoce edukacyjne są we wrześniu, każdego nowego roku szkolnego zamawiane przez placówkę, a Rodzice pokrywają ich zakup.

harmonogram

Zajęcia dodatkowe

W szkole prowadzone są dodatkowe, odpłatne zajęcia: karate,kodowanie na dywanie, ozoboty, szachy, piłka nożna, robotyka, nauka gry na pianinie, nauka gry na perkusji, terapia ręki oraz trening umiejętności społecznych (TUS), terapia logopedyczna, piłka nożna dziewcząt, Klub Miłośników Sztuki Współczesnej, rysunek, Projekt Edukacyjny "Wywołaj Ducha".

harmonogram

Koła naukowe

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą dla chętnych uczniów Koła naukowe. Ofertę Kół naukowych ich harmonogram na dany rok szkolny zostaje ogłoszony w pierwszym tygodniu września. Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wybranych Kół naukowych wypełniając deklarację uczestnictwa w kołach naukowych.

Dzięki odpowiedniej edukacji Twoje dziecko ma większe możliwości rozwoju w kierunku zgodnym z umiejętnościami i zainteresowaniami.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania pod opieką profesjonalnej kadry.