Koła zainteresowań

obraz

Koło przyrodnicze

Od września 2014 r. na terenie szkoły działa koło przyrodnicze. Uczniowie klas I-III oraz IV-VII zainteresowani tematyką przyrodniczą i ekologiczną mają możliwość pogłębienia swoich wiadomości z zakresu przyrody, oraz mogą wykazać się swoimi umiejętnościami. W ramach zajęć uczniowie opisują stan naturalny środowiska, poznają zmiany zachodzące w przyrodzie ,w wyniku działalności człowieka, przeprowadzają doświadczenia i wyciągają samodzielne wnioski. Naszym zadaniem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Doświadczenia wykonywane na zajęciach uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Rozbudzamy ciekawość poznawczą i twórcze działania uczniów, zachęcając ich do udziału w kole zainteresowań oraz ogólnopolskich konkursach przyrodniczych.

obraz

Koło matematyczne

Program i zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów klas od 3 do 8, zainteresowanych matematyką lub wykazujących uzdolnienia w tym kierunku. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i opiera się na świadomym wyborze dokonanym przez dzieci. W czasie zajęć realizowany jest program „ Lubię łamanie głowy ”. Proponowane formy i metody pracy z uczniami są urozmaicone i zależą od charakteru omawianego materiału i możliwości psycho – fizycznych dzieci. Cały czas należy pamiętać o zabawowym charakterze tych spotkań, ponieważ pozytywne emocje wzmacniają motywację i pamięć uczniów. Do przewidywanych metod i form należą: – pogadanka – pokaz i obserwacja – „ Burza mózgów ” – dyskusja – sprawdzanie hipotez przez doświadczenie – gry i zabawy matematyczne (planszowe, karciane, komputerowe itp.) – rebusy, łamigłówki, krzyżówki itp. – praca indywidualna i zespołowa jednolita i zróżnicowań.

A dla dla naszych wszystkich  „super mózgów matematycznych” jest jeszcze dodatkowe koło -przyszłych olimpijczyków- i tu dopiero są trudne zadania:)

obraz

Koło informatyczne

Opiekun zajęć –  Pan Mirosław Wyczółkowski.

obraz

Koło języka hiszpańskiego

Kółko języka hiszpańskiego to przede wszystkim wspaniała zabawa połączona z nauką tego pięknego języka. Zajęcia oparte są przede wszystkim na ćwiczeniach komunikacyjnych takich jak praca w grupach, gry i zabawy edukacyjne oparte na poznawaniu niezbędnego w komunikacji słownictwa oraz podstawowych wyrażeń. Gry i zabawy pozwalają uczniowi na wykorzystanie języka w sposób bezstresowy i stymulują emocjonalnie, umożliwiając w ten sposób skuteczniejsze zapamiętywanie materiału. Zajęcia z kółka języka hiszpańskiego to wspaniała możliwość na odkrywanie Hiszpanii. Na zajęciach gotujemy typowe hiszpańskie potrawy, oglądamy filmy, słuchamy oraz śpiewamy piosenki. Poznajemy kulturę, zwyczaje oraz hiszpańską kuchnię ; odkrywamy co to takiego hiszpańska „siesta”, „fiesta” na czym polega „corrida” i „tomatina”.

obraz

Koło języka niemieckiego

Koło języka niemieckiego daje uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności językowych zdobytych podczas godzin lekcyjnych. Jest to również wspaniała okazja do kształtowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach i podejmowanie działań mających na celu rozwój osobisty uczniów. Główną myślą przewodnią tych zajęć jest nauka języka niemieckiego poprzez zabawę (Spielend Deutsch lernen). Dlatego też różne formy zabaw językowych, a także duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne, projekty kulinarne, śpiew pantomima, ruch i tym podobne metody stanowią podstawę realizacji zajęć. Koło języka niemieckiego to przede wszystkim bezstresowa i wesoła zabawa!

obraz

Koło historyczne

Celem koła historycznego jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w wybranym muzeum warszawskim, gdzie uczniowie będą mieli okazję obejrzeć eskpozycje oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych.Opiekunem koła jet Pan Paweł Żukowski.

obraz

Koło czytelniczo-ortograficzne

Inspiracją do prowadzenia takiego koła była dla mnie książka Agnieszki Nożyńskiej-Demianiuk „Bajki ortograficzne”, w której baśniowe opowieści o Chochliku Drukarskim przeplatają się z ciekawymi zadaniami ortograficznymi. Zapraszam na te zajęcia w sposób szczególny uczniów klas IV. Tych, którzy lubią czytać i opowiadać o przeczytanych książkach, ale też tych, którzy z przyjemnością słuchają opowieści innych, a z czasem może sami zechcą zrecenzować swoje lektury. Będziemy zatem rozmawiać o książkach. Będziemy też ćwiczyć poprawną pisownię tak, by ortografia dla nikogo nie była już straszna…

obraz

Koło teatralne

Dzieci uwielbiają bawić się w teatr, lubią wcielać się w różne postacie znane z literatury, chętnie biorą udział w klasowych czy szkolnych inscenizacjach. Koło teatralne zatem wychodzi naprzeciw naturalnej potrzebie uczniów wyrażania się w różnych formach. Zapraszam
na nie wszystkich miłośników teatru. Czeka nas poważne wyzwanie przygotowania szkolnego przedstawienia w oparciu o jedną ze znanych powieści. Będziemy się starać, by muza Melpomene była z nas zadowolona…

Dzięki odpowiedniej edukacji Twoje dziecko ma większe możliwości rozwoju w kierunku zgodnym z umiejętnościami i zainteresowaniami.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania pod opieką profesjonalnej kadry.