Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16 marca 2020
Udostępnij

Najnowsze wydarzenia

Dzięki odpowiedniej edukacji Twoje dziecko ma większe możliwości rozwoju w kierunku zgodnym z umiejętnościami i zainteresowaniami.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania pod opieką profesjonalnej kadry.